Trädgårdskonsultation i Göteborg med omnejd


Det finns mycket här i livet som är fantastiskt och som kan sätta guldkant på tillvaron. Bland dessa ingredienser kan nämnas livskraft och grönska, men element som näringsrik jord, friskt vatten och ren luft återfinns också på de flesta människors önskelista.

En trädgårdskonsulents främsta uppgift torde vara att respektfullt och ödmjukt bistå vår snillrika natur. Det kan exempelvis handla om nödvändiga beskärningar så att buskar och träd inte tar överhand. Jag har numera, efter önskemål från kunder, även breddat verksamheten när det gäller grill- och eldningsanläggningar i parkytor och gemensamhetsanläggningar.

Det är alltid tid för lite trädgårdsplanering...


… och med fyrtio års erfarenhet erbjuder jag …


 • konsultation och rådgivning
 • design, skissning och nyetablering
 • underhåll och förädling
 • plantering och beskärning
 • kalkyl och kostnadsberäkning
 • projektledning och besiktning

… inom följande områden


 • trädgård och utemiljöer
 • park – och gemensamhetsanläggningar
 • grill-, lek- och aktivitetsplatser
 • gräsmattor, rabatter, häckar och träd
 • uteplatser, träddäck och oaser
 • gångar, murar och stensättningar
 • trädgårdsbelysningar
Image
Image

Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion kring hur jag kan förverkliga just era drömmar och önskemål!


Michaels passion, förutom till familj och vänner, har sedan fyrtio år tillbaka varit att planera, underhålla och förädla trädgårdsanläggningar. Det startade redan på 1970-talet när han utbildade sig till trädgårdstekniker på klassiska Alnarp i Skåne, en helt fantastisk miljö, där såväl Alnarp Slott som den ombyggda ladugården, Alnarpsgården, har anor sedan 1860-talet. Sedan dess har han varit verksam med att försöka förverkliga andras önskemål när det gäller trädgårdsanläggningar och grönområden.

Han har varit både anställd och företagare, men har sedan en tid tillbaka övergått till en mera senior tjänst som trädgårdskonsult. I en sådan roll är Michael helt oberoende av fasta partners och kan därför, helt fritt, skräddarsy lösningar och förmedla mest lämpliga utförare till bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, fastighetsägare, kommuner och andra kunder - just efter var och ens behov, önskemål och förutsättningar.