Det är alltid tid för lite trädgårdsplanering

… och med fyrtio års erfarenhet erbjuder vi

 • Konsultation och rådgivning
 • Design, skissning och nyetablering
 • Underhåll och förädling
 • Plantering och beskärning
 • Kalkyl och kostnadsberäkning
 • Projektledning och besiktning

… inom följande områden

 • Trädgård och utemiljöer
 • Park – och gemensamhetsanläggningar
 • Gräsmattor, rabatter, häckar och träd
 • Uteplatser, träddäck och oaser
 • Gångar, murar och stensättningar
 • Trädgårdsbelysningar